02/01/16

A costa ou lonxe dele ao pé dela

No 2016 seguiremos coas cousas do Tío Manuel, fonte da que bebemos memoria e historias.
Hoxe explícanos o dito: a costa ou lonxe dela ou ao pé dela. Referido á Costa do Faro, as mellores terras para o cultivo son as da mesma costa, coma Caíve; ou as que están lonxe, pero non as intermedias.
O mesmo se dicía para a Garda Civil cando andaban a pé ("a parexa" se lles chamaba) e lles levaba tempo chegaren: a parexa ou lonxe dela ou ao pé dela.