27/12/15

Figadeira na Casa de Baixo


O Aldán (o primeiro da 13 xeración de González da Casa de Baixo) asistiu á primeira matanza do porco da súa curta vida, máis ben el o que fixo foi andar de colo en colo

Ningún comentario: