04/07/14

Segunda ensilaFalabamos o outro día de que a Voutureira quere dicir que hai alí voitres. Como cerca temos o monte da Forca … por que non podían os tales paxaros ir comer os restos dos aforcados no monte? Non é máis ca un xurdir por xurdir mentres andamos cos tractores a toda présa facendo a segunda ensila porque din que mañá xa chove.

Ningún comentario: