07/07/14

Os nomes de Santa Baia

Hoxe tócalles aos eidos que levamos en Santa Baia de Búbal:Gustei. Terras ou casa de Gudesteus, nome de persoa

Lixibán. Difícil saber de onde vén o nome, tal vez dun antigo (villa) Ligi-Iohannis.

A Lobagueira. Gorida ou cova de lobos

Mazaira. Árbore que dá as mazás (matianaria)

Mundín. Terras ou casa de Mundinus, nome de persoa

O Piñeiro. A árbore que dá piñas (pineas en lat.)

O Porteiro. Derivado de Porto, paso dun río ou dun monte (portus)

Santa Baia. Nome de santa, o mesmo que Santa Eulalia (do grego, a ben falada)


Ningún comentario: