03/09/13

Os carros símbolo de riqueza

Este carro ben feito estaba o domingo no Incio.  
Conta o Manolo do Tío Bernardo que a súa bisavoa María Grande Cudeiro veu de Vilaquinte (casas da Torre e do Souto). Como era lonxe viñeron ver a casa a Trasar, para saber os bens do futuro marido. Enteirados os da Casa de Baixo pediron dous carros prestados para que cando chegasen os de Vilaquinte viran tres carros na aira. Seguro que uns non preguntaron e outros nada dixeron, pero casa con tres carros debía ser casa ben rica.
Tamén conta o Manolo que hai moitos anos un tal Vicente veulle axudar a cavar un monte ao Xan de Baixo. O mesmo Vicente contaba como casara. Procuráranlle a muller e el foi coñecela e tratar o casamento. Ela estaba sentada na cociña e nin se levantou. El díxolle que lle gustaría casar e ela contestou : con ojos del alma. Cando foi a voda resultou que ela tiña as pernas moi, moi tortas. 
Coma no caso dos carros nin uns preguntaron nin outros mentiron. 
Son os contos do Manolo do Tío Bernardo, da xenio oílos.

Ningún comentario: