02/08/13

Arrieiros somos

O noso bisavó Ánxel era arrieiro de Trasar. Así que Arrieiros somos os seus descendentes. Di o Manolo do Tío Bernardo dos Arrieiros, xente pándega e nugallaos coma as cobras. Aquí temos unha cantiga sobre os arrieiros todos:
Arrieiros non son homes,
arrieiros homes son,
teño un amor arrieiro
cravado no corazón.

A vida do arrieiro
non hai vida coma ela,
a semana no carreto
e o domingo na taberna

Ningún comentario: