13/01/13

Oferta e demanda: moras


A 32,89 € estaban as moras onte no supermecado (traídas de México) na foto 1. Na foto 2 un prato de moras de aquí apañadas por 0 € nunha silveira no mes de agosto. Cousas da oferta e demanda. Se se deran as moras no xaneiro en Trasar e nolas pagaran así xa podiamos vender as vacas

Ningún comentario: