11/01/13

Libro do Centro Galego de Barcelona

Agradecidos que estamos a Don Manuel Carrete por nos enviar este anticipo do libro que se presentará oficialmente o día 19. Nel figura o noso devanceiro tío ocupando unha páxina nada menos que ao lado dun dos galeguistas máis importantes dos últimos anos, Don Basilio Losada

Ningún comentario: