28/09/11

Apecear

Outra palabra das de antes. Di Pilar Guerra (na foto na Illa de Ons no verán) que a súa tía Antonia (Quintela) dicía apecear co sentido de ir poñendo algo en camiño de se amañar ou rematar
Coñecen a palabra os seguidores deste blog?

Ningún comentario: