09/09/14

San Pexerto de Buciños

Onte falabamos do Faro e a súa romaxe. Moitos ofrecidos ao Faro tamén o eran ao Santo de Buciños e facían noite no camiño entre as dúas. Poden estar orgullosos os de Buciños que teñen un santo para eles sós, que o trouxeron de Roma grazas a un bispo hai anos (ver historia). E logo aínda lles queda o patrón San Miguel. Que teñan boa festa hoxe os García en Trasar de Sabugueiro.

Ningún comentario: