25/10/15

O que nace para ochavo nunca carto paga

Refrán da Pilar de Baixo: o que nace para ochavo nunca carto paga. Parece que o ochavo era unha moeda ruín, por iso o que nace mala persoa ou ruín nunca será moito de fiar nin será de proveito

Ningún comentario: