03/10/14

Meteorito no Incio

Pono La Voz de Galicia (ver). O caso é que Álvaro Pereiro é o escultor que tallou o busto do noso tío Anxo o cura do Incio. Alá por onde ande o seu espírito ha estar dicindo: iste rapaz si que entende de pedras

Ningún comentario: