01/10/13

Tres instantáneas

O Xosé Manuel vía estas cabalarías bebendo fóra mentres os cabaleiros bebían dentro (na cantina)
 O Xan tomaba un café especial no Cantón de Chantada

O Sindo topaba este burriño de un día

Ningún comentario: