05/09/13

Cea de exalumnos das Mercedes, axustadores

Foi en Lugo o 10 de agosto e alí estaba o Guerra


Ningún comentario: