28/06/12

Medio século

Anda o noso Presidente a cumprir anos e xa vai polo medio século sendo o máis novo dos socios. Lévaos moi ben levados e dirixe a empresa con moi boa man. Que Deus lle dea saúde para outros 50.


Ningún comentario: