09/06/11

As cegoñas

Antes que non había cegoñas nacían moitos nenos nesta terra, agora que hai moitas cegoñas nacen poucos meniños. Conclusión: non deben ser as cegoñas as que traen os rapaces.
A foto non é moi boa porque como pagan pouco o leite temos un móbil algo ruín para fotos. Aínda que tamén pode parecer unha foto artística. Pero o que se ve son cegoñas nun prado.

Ningún comentario: