28/02/11

Os Parentes producen leite de calidade

Onte falaban na TVG das células somáticas (máis información do que son aquí) e da cantidade permitida. Dicían que a UE non permite máis de 400.000/ml. A media nos Parentes é de 150.000/ml. Unha boa calidade de leite en canto a contido de células somaticas está por debaixo de 200.000/ml, a partir desta cifra a calidade do leite é menor, o que non quer decir que non se poida comercializar. O prezo que percibe o gandeiro varia en función da calidade.
Somos dos mellores, e os datos son reais, estamos no da letra Q, leite certificado, cumprimos todas as esixencias habidas e por haber. ... E estamos pensando en mellorar...

Ningún comentario: