03/09/10

Millaia


Esta "millaca" foi localizada entre o millo na Lobagueira, especie invasora que arruína a colleita de millo. Na leira onde foi localizada estaba invadida de herba que chamamos millaia, nos arredores atopamos restos de pelo humano que o propietario puxo como repelente para o xabaril. Despois de cambiar impresións e comentar a falta de choiva que está a deixarnos sen colleita de millo este ano, asegurounos o Señor que para o ano "si dios quer" non pensa botar millo.Chagaba con unha das cousas, pero as tres son miotas, Millaia, xabarín e sequií.Claro que o problema e que se deixamos de laborear a terra madra o número de animais salvaxes e tamén a posibilidade de incendios. Mal arrego ten o asunto

Ningún comentario: