12/06/10

Denuncia


É denunciable atopar nun souto da nosa propiedade un conxelador. Nos tempos que estamos onde NÓS respectamos as normas, temos que sufrir e padecer as consecuencias de algún desaprensivo, que vai deixando lixo en eidos alleos. Entre outras normas cumprimos as de : tratamento de augas residuais, recollida de plásticos, entrega de envases de Fitosanitarios en lugares específicos, reciclaxe de aceites, etc., etc... Ante un vertido coma este a única solución é retiralo pola nosa conta. Paciencia

Ningún comentario: